Do Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) wpłynęły w ubiegłym roku 185 853 wnioski o azyl, wliczając w to także odwołania. Jest to o 16 proc. mniej niż w roku 2017. Liczba wniosków złożonych pierwszy raz, a więc nie uwzględniająca odwołań od pierwotnych decyzji, wyniosła 161 931.

Przedstawiając dane Seehofer zwracał uwagę, że migrantów ubiegających się o azyl było znacznie mniej niż dopuszcza to ustalony w umowie koalicyjnej między CDU/CSU a SPD limit (Obergrenze). Partie rządzące uzgodniły w marcu 2018 roku, że liczba osób, które przyjeżdżają do Niemiec, żeby złożyć wniosek o azyl nie może przekroczyć 220 tys.

Seehofer zwrócił także uwagę, że w ostatnim czasie zmieniły się szlaki, wykorzystywane przez migrantów. Obecnie prowadzą one, według ministra, głównie przez Hiszpanię. (PAP)