Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, zakończyła III etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem BacterOMIC pn. "Walidacja prototypu i pilotażowej linii F&S (filling and sealing)", podał Scope Fluidics. W ramach zakończonego etapu prac z sukcesem zweryfikowano działanie systemu, przeprowadzając badanie lekowrażliwości drobnoustrojów pochodzących z zakażeń dróg moczowych.
"Głównym celem prac zrealizowanych w tym etapie było przeprowadzenie ewaluacji systemu diagnostycznego BacterOMIC w warunkach laboratoryjnych. Szczególnie ważnym etapem prac była ewaluacja systemu w warunkach zbliżonych do docelowych. W przeprowadzonych testach system spełnił stawiane przed nim wymagania (biorąc pod uwagę aktualny stan rozwoju technologii)" - czytamy w komunikacie.
Scope Fluidics podał, że w ramach etapu wykonano m.in. następujące prace:
- przygotowano założenia doboru antybiotyków do pierwszego panelu testowego tj. badania lekowrażliwości drobnoustrojów pochodzących z zakażeń dróg moczowych,
- opracowano procedurę przygotowania kartridży do testów,
- opracowano procedury nanoszenia antybiotyków na panelu zakażeń dróg moczowych,
- opracowano algorytmy pozwalające na wiarygodne wyznaczanie wartości MIC (minimalne stężenie hamujące), z wykorzystaniem pomiaru fluorescencji,
- dostosowano oprogramowanie sterujące urządzeniem do potrzeb laboratoriów diagnostycznych,
- stworzono oprogramowanie umożliwiające wygodną analizę przeprowadzanych eksperymentów, z możliwością podglądu obrazu oraz krzywej wzrostu każdej komory hodowlanej,
- przeprowadzono pierwszy test w warunkach zbliżonych do docelowych, uzyskując satysfakcjonujące wyniki oceny poprawności działania systemu; test przeprowadzono na panelu 15 antybiotyków na 40 szczepach klinicznych pochodzących z zakażeń dróg moczowych, wymieniono.
Spółka jednocześnie w zakresie realizacji III etapu prac opracowała i złożyła do Urzędu Patentowego wniosek patentowy mający na celu ochronę prawną metody szybkiego wyznaczania wartości MIC.
"Z sukcesem zakończyliśmy etap walidacji, tj. weryfikacji użyteczności systemu BacterOMIC. Proces ten przeprowadziliśmy u nas w firmie, a także w zewnętrznych laboratoriach we współpracy z uznanym partnerem - Narodowym Instytutem Leków. Testy prototypu BacterOMIC okazały się zgodne z naszymi oczekiwaniami i potwierdziły na tym etapie skuteczność metody. Dalsze prace będą ukierunkowane
na procesy optymalizacyjne systemu, przygotowujące projekt do wejścia w fazę industrializacji" - powiedział prezes Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.
Celem zakończonych prac było też wskazanie elementów systemu wymagających optymalizacji pod kątem łatwości użycia oraz kosztów produkcji. W ramach kolejnego (czwartego) etapu projektu, spółka zakłada stworzenie gotowej do wdrożenia wersji systemu BacterOMIC. Jednocześnie zaplanowane są już kolejne testy sytemu na materiałach klinicznych.
System BacterOMIC to drugi po PCR|ONE projekt opracowywany przez Grupę Scope Fluidics.
'"System ten będzie wykorzystywał klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z innowacyjną technologią mikroprzepływową. Nowoczesna platforma do oznaczania lekowrażliwości ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. Główną przewagą konkurencyjną BacterOMIC będzie znacznie większa kompleksowość badania niż w innych systemach dostępnych na rynku" - czytamy w komunikacie.
Postępujący rozwój projektu BacterOMIC, wraz z osiąganiem kolejnych kamieni milowych, stanowi coraz bardziej istotny komponent potencjału biznesowego Grupy Scope Fluidics, podsumowano.
Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.
(ISBnews)