PKN Orlen

Zatrzymane zostały we wtorek trzy osoby z byłego kierownictwa PKN Orlen SA, w tym były prezes zarządu – Jacek K., w związku z podejrzeniem dopuszczenia się przez nich przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach - poinformowała PAP Prokuratura Krajowa. >>>>   

PKN Orlen współpracuje z właściwymi organami w celu wyjaśnienia spraw związanych z działalnością byłego prezesa, zatrzymanego dziś przez prokuraturę, podała spółka. >>>>  

GK Immobile

Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną. podała spółka. Pośredniczącym jest Santander Biuro Maklerskie. >>>>     

GK Immobile dzięki przejęciu spółki Atrem chce mocniej rozwinąć się w segmencie budownictwa specjalistycznego, wynika ze słów prezes spółki Rafała Jerzego. >>>> 

Akcjonariusze, założyciele spółki Atrem będą uczestniczyć w wezwaniu zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych, ogłoszonym przez GK Immobile, podał Atrem. >>>> 

FFiL Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka zawarła ze spółką Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolowaną przez Antala Szabó oraz Andreą Nagy György umowę nabycia udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry, podała Śnieżka. >>>>  

Po przejęciu 80% udziałów węgierskiej spółki Poli-Farbe za co najmniej 108 mln zł, Śnieżka zamierza kontynuować dotychczasową polityką regularnych wypłat dywidendy, ale zarząd będzie uwzględniał w swoich rekomendacjach kwestię wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez spółkę, poinformował prezes Śnieżki Piotr Mikrut. >>>> 

Cztery polskie banki będą finansować zakup 80% węgierskiej spółki Poli-Farbe przez Śnieżkę, poinformował prezes spółki Piotr Mikrut. Liczy on na spłatę tych kredytów w ciągu 10 lat. >>>> 

Przychody z rynku węgierskiego będą stanowić nieco ponad jedną trzecią przychodów osiąganych przez Śnieżkę w Polsce, a Poli-Farbe stanie się najważniejszą spółką w naszej grupie kapitałowej. Tym samym sprzedaż grupy po sfinalizowaniu transakcji, które spodziewane jest do końca kwietnia br., wzrośnie o ponad jedną czwartą, poinformował prezes Śnieżki Piotr Mikrut. >>>> 

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce w 2018 roku najprawdopodobniej wzrósł o kilka procent w ujęciu wartościowym, natomiast był bliski zera pod względem ilościowym. W 2019 w obu przypadkach powinno być lepiej, ocenił prezes Śnieżki Piotr Mikrut. >>>> 

QubicGames

QubicGames zawarł z firmą Goblinz Studio z siedzibą we Francji umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Farabel" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji na wydanie gry deweloper otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci revenue share (procentu od przychodów ze sprzedaży gry). >>>>  

Global Cosmed

Global Cosmed odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA przy 303,9 mln zł skonsolidowanych przychody ze sprzedaży w 2018 r., podała spółka, przedstawiając wstępne szacunki. >>>>  

Global Cosmed prognozuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej na poziomie 304 mln zł, skonsolidowaną EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 14 mln zł w 2019 r., podała spółka. >>>> 

R22

R22 rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeprowadzenie skupu do 350 tys. akcji własnych, stanowiących ok. 2,5% wszystkich akcji spółki. Proponowana maksymalna cena jednej akcji wynosi 25 zł, a wartość całego programu to 5 mln zł, podała spółka. Dodatkowo, władze spółki chcą wypłacić dywidendę za rok kończący się 30 czerwca 2019 r. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Marvipol

PG Dutch Holding I B.V. oraz Marvipol Logistics otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji projektu, polegającego na budowie parku magazynowo-logistycznego, podał Urząd na Twitterze. >>>>  

Alior Bank

Alior Bank wdrożył nową odsłonę bankowości elektronicznej przeznaczoną dla osób niewidomych. System działa zarówno w kanale internetowym, jak i w aplikacjach mobilnych, jest także kompatybilny ze wszystkimi najpopularniejszymi syntezatorami mowy przeznaczonymi do obsługi urządzeń elektronicznych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, podał bank. >>>> 

Bank Pekao

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wybrał Bank Pekao do obsługi działalności podstawowej spółek z grupy kapitałowej GPW. Dzięki wygranej w postępowaniu bank, pełniący dotychczas rolę głównego dostawcy usług bankowych dla GPW, rozszerzy portfolio klientów o Towarową Giełdę Energii (TGE), podał Pekao. >>>> 

mBank

Orange Finanse 15 kwietnia br. zmieni nazwę na Kompakt Finanse. Projekt nie będzie dalej rozwijany, a klienci otrzymają możliwość przejścia na główną platformę bankowości elektronicznej i mobilnej mBanku, podał bank.>>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych  

ZM Henryk Kania  

Zakłady Mięsne Henryk Kania jest w trakcie wyboru doradcy, który wesprze spółkę w procesie potencjalnego pozyskania istotnego lub strategicznego inwestora, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos planuje wydać w tym roku kilkaset milionów złotych na dalszy rozwój sieci detalicznej, czyli budowę nowych oraz modernizację istniejących obiektów. Główny cel spółki Lotos Paliwa, zarządzającej siecią stacji Lotos, to obecnie wprowadzenie spójnego i podwyższonego standardu na stacjach firmy, poinformowała spółka. >>>> 

Onico

Onico, jeden z największych niezależnych importerów paliw do Polski, zawarło siedem umów na sprzedaż oleju napędowego do jednej z czołowych spółek paliwowych w Polsce, podała spółka. Z obliczeń ISBnews wynika, że wartość tych umów sięga co najmniej 614 mln zł. >>>> 

Sescom

Zarząd Sescom zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczenie wypracowanych zysków za za rok obrotowy 2017/2018 w kwocie 6 402 165 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

Simple

- Rada nadzorcza Simple powołała Rafała Wnorowskiego na prezesa na kolejną kadencję, podała spółka. >>>>