Tegoroczny backlog Asseco BS wynosił 147,1 mln zł na koniec ub.r.


Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Backlog Asseco Business Solutions (Asseco BS) na 2019 rok po czterech kwartałach ub.r. wynosił 147,1 mln zł, czyli 58% ubiegłorocznej sprzedaży, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Mariusz Lizon.
"Mamy blisko 60% przychodów w tegorocznym backlogu, co daje stabilność. W dużej mierze decydują o tym umowy utrzymaniowe, czyli realizacja zleceń do dotychczasowych klientów. Backlog nie uwzględnia jednocześnie oprogramowania Wapro i zleceń modyfikacyjnych od dotychczasowych klientów" - powiedział Lizon na spotkaniu z dziennikarzami.
"Nadal widzimy perspektywę do rozwoju. Wysoki jednocyfrowy wzrost organiczny wydaje się naszą immanetną cechą. Z kolei potencjał do solidnego dwucyfrowego wzrostu za granicą jest możliwy w perspektywie następnych lat"- dodał dyrektor finansowy spółki.
Od 2019 Macrologic jest pionem biznesowym Asseco BS. "Dzięki temu przejęciu pozyskaliśmy przychody, doświadczonych ludzi, dwa produkty które weszły do naszej struktury. Udało się również zoptymalizować w wielu obszarach, co podniosło efektywność. Z perspektywy czasu to była dobra decyzja" - ocenił Lizon.
Asseco BS kontynuuje realizację swojej polityki dywidendowej. Zarząd zarekomendował wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję z zysku za ub.r.
"Uwzględniając plany dywidendowe za 2018 w ciągu 12 lat wypłacimy łącznie ok. 350 mln zł dywidend, czyli ok. 90% wypracowanego zysku. Mimo to nadal utrzymujemy komfortową płynność, wzrost biznesu i akwizycje. Kurs wzrósł w tym okresie o ok. 250%. Myślę, że to wyjątkowa i warta podkreślenia sytuacja na GPW" - zaznaczył członek zarządu spółki.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody operacyjne spółki sięgnęły 254,69 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)