Enea chce zaktualizować strategię do końca roku


Gdańsk, 08.04.2019 (ISBnews) - Enea powinna opublikować zaktualizowaną strategię do końca roku, poinformował prezes Mirosław Kowalik.
"Będziemy się starali zaktualizować strategię do końca roku. Chcemy się dostosować do nowych reguł gry" - powiedział Kowalik dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.
Podkreślił konieczność dostosowania strategii nie tylko do Polityki Energetycznej Polski, ale przede wszystkim do Krajowego Planu dla Energii i Klimatu.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski informował niedawno, że Rada Ministrów powinna przyjąć politykę energetyczną "w okolicach wakacji ", a krajowy plan przesłać do Komisji Europejskiej do końca roku.
W marcu prezes Enei poinformował, że społka jest w trakcie poważnej analizy celów strategicznych, w kontekście istotnie zmieniającego się otoczenia rynkowego, a prowadzone analizy powinny się zakończyć w 2019 roku i mogą zaowocować ewentualną aktualizacją strategii spółki. Nie wykluczył zainteresowania Enei inwestycją w morską farmę wiatrową.
Kowalik podkreślił wówczas, że rynek coraz bardziej ewoluuje w kierunku jak najmniejszej emisyjności, a zmiany, które nastąpiły w 2018 roku, przede wszystkim Pakiet Zimowy, implikują zupełnie nowe warunki funkcjonowania sektora energetycznego w Europie i w Polsce. Wskazał także, że jego zdaniem, konieczne jest położenie większego nacisku na energetykę rozproszoną, kogenerację oraz mniejsze projekty.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)