NCBR przeznaczy 200 mln zł na innowacje w przemyśle stoczniowym


Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło drugi konkurs INNOship, podało Centrum. To kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku programu sektorowego dedykowanego wsparciu prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym. Na dofinansowanie innowacyjnych projektów NCBR przeznaczy 200 mln zł.
"Rząd prowadzi aktywne działania, których celem jest stworzenie optymalnych warunków dla reindustrializacji polskich stoczni, przywrócenia ich konkurencyjności na poziomie międzynarodowym i systematycznego rozwoju. Częścią tych działań jest INNOship, czyli pierwszy w kraju kompleksowy program wsparcia prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.
Głównym celem programu sektorowego jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie 2023 roku. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu nakładów na badania i rozwój, a co za tym idzie, podniesieniu poziomu innowacyjności produktowej i technologicznej polskich firm, podano również.
"Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie projektowania oraz produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, czy też nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową" - dodał p.o. dyrektora NCBR Wojciech Kamieniecki.
W ramach pierwszego, przeprowadzonego w 2018 roku, konkursu do NCBR wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 128 mln zł. Eksperci najlepiej ocenili projekt hybrydowego układu generowania energii elektrycznej do napędu jednostek pływających złożony przez spółkę Remontowa Electrical Solutions. Z największego, wynoszącego ponad 7,8 mln zł, wsparcia może natomiast cieszyć się zespół firmy FUD Technologies, który pracuje nad polską suwnicą bramową o dużym udźwigu dla branży stoczniowej, przystosowaną do pracy w trudnych warunkach wietrznych, przypomniano.
"Nabór wniosków w tegorocznym konkursie rozpocznie się 17 czerwca i potrwa do 16 września 2019 r. O wsparcie mogą starać się przedsiębiorstwa, ich konsorcja oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna 60 mln zł. Dofinansowanie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Podobnie jak w innych konkursach NCBR realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wsparcie kierowane jest do wnioskodawców, którzy zamierzają realizować swój projekt poza województwem mazowieckim" - podsumowano.
Program sektorowy INNOship jest realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R").
(ISBnews)