Nowelizacja ma na celu "aktualizację działań" Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jest wynikiem kilkuletniego przeglądu funkcjonowania zapisów dotychczasowych ustawy; wiąże się też z koniecznością dostosowania do zmian w gospodarce i prawie europejskim.

Chodzi, m.in. o wzmocnienie uprawnień PARP w zakresie lepszej weryfikacji podmiotów korzystających z pomocy finansowej, by "skutecznie chronić się przed działaniami nieuczciwymi, prowadzącymi do wyłudzania środków pomocowych i wprowadzenie nowej formy wsparcia w postaci nagród, szczególnie w obszarze wszelkiego rodzaju innowacji".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednostką zaangażowaną w pozyskiwanie oraz dystrybucję m.in. środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W ramach powierzonych do realizacji PARP programów Agencja może udzielać przedsiębiorcom wszelkiego rodzaju pomocy: finansowej, doradczej, szkoleniowej, informacyjnej; ma to sprzyjać rozwojowi firm, podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności, a także rozwojowi eksportu oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. (PAP)

autor: Magdalena Jarco