Wynagrodzenie generalnego realizatora inwestycji nie przekroczy 1,16 mld zł netto - podała Grupa Azoty w komunikacie.

Zarząd spółki poinformował, że w postępowaniu przetargowym złożone zostały 3 oferty. Spośród wszystkich oferentów, Konsorcjum w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone w dokumentacji przetargowej.

"Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji dla Projektu nie przekroczy kwoty 1,16 mld PLN netto. Kwota ta wpłynie również na konieczność aktualizacji całkowitego budżetu Projektu, który wg szacunków Zarządu Emitenta nie powinien przekroczyć kwoty 1,2 mld PLN netto" - napisano w komunikacie.

Ostateczny wybór oferty w postępowaniu przetargowym i zawarcie umowy na pełnienie funkcji Generalnego Realizatora Inwestycji planowane jest w trzecim kwartale 2019 r. Sama realizacja projektu w oparciu o umowę ma wynosić 36 miesięcy. (PAP)