ABC Data szacuje 69,5 mln zł skons. straty netto w 2018 r. po weryfikacji odpisu


Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Na skutek weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data, zmianie uległa wartość odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do zbycia, podała spółka. Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu odpisu z tytułu przeszacowania aktywów z pierwotnej kwoty 14 998 tys. zł do kwoty 5 548 tys. zł. Oznacza to, że ABC Data szacuje skonsolidowaną stratę netto na 69,5 mln zł.
Zmniejszenie jest skutkiem zmiany podejścia w zakresie wyznaczenia księgowej wartości aktywów podlegających transakcji sprzedaży. W konsekwencji, wartość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 196 463 tys. zł, a nie 205 913 tys. zł, podano.
"Zarząd spółki szacuje, że wyniki finansowe za rok 2018 mogą kształtować się w sposób zaprezentowany poniżej:
Szacowane skonsolidowane wyniki za 2018 rok dla grupy:
- przychody 4 468 021 tys. zł
- zysk brutto ze sprzedaży 255 464 tys. zł
- strata netto 69 454 tys. zł
Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 9 721 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Odpisy i przeszacowania będą miały charakter nieoperacyjny i niepieniężny, podano także.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)