Węgry celowo pozbawiają jedzenia migrantów oczekujących na deportację w strefach tranzytowych przy granicy z Serbią, łamiąc tym samym zasady prawa międzynarodowego - oświadczyła w piątek w Genewie rzeczniczka UNHCHR Ravina Shamdasani.

"Zgodnie z otrzymanymi informacjami od sierpnia 2018 roku co najmniej 21 migrantów czekających na deportację było pozbawionych żywności przez władze Węgier" - powiedziała dziennikarzom Shamdasani.

Jak dodała, w niektórych przypadkach migranci nie mieli dostępu do pożywienia przez okres do pięciu dni.

We wrześniu 2018 roku wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka (UNHCHR) Michelle Bachelet oskarżyła Węgry o niezapewnianie jedzenia migrantom przetrzymywanym w strefach tranzytowych na granicy z Serbią. Po skardze, jaka wpłynęła w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, władze w Budapeszcie zapowiedziały, że zajmą się stwierdzonymi uchybieniami.

Otrzymywane przez UNHCHR informacje sugerują jednak, że tak się nie stało - powiedziała Shamdasani, wskazując, że najnowszy opisany przypadek pozbawienia migranta żywności pochodzi z kwietnia br.

Reklama

Rzeczniczka zaznaczyła, że po odrzuceniu ich wniosków o azyl wszyscy dorośli migranci, z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących, "są celowo pozbawiani żywności", to zaś - dodała - "może prowadzić do niedożywienia i uszczerbku na zdrowiu oraz jest głęboko nieludzkie".

Na początku tygodnia rząd węgierski zapewnił, że "osoby proszące o azyl, których wnioski azylowe są procedowane, otrzymują pomoc żywnościową i schronienie, tak jak to było zawsze". Jednocześnie podkreślono, że "Węgry nie ponoszą odpowiedzialności za tych (migrantów), którzy nie proszą o azyl, ani za tych, których wniosek (o azyl) został odrzucony".

Wskazano też, że migranci, których wniosek azylowy nie został przyjęty, mogą opuścić terytorium Węgier przez Serbię. UNHCHR odrzuciło tę argumentację, podkreślając, że "dobrowolnie" opuszczając Węgry, migranci decydowaliby się na nielegalny pobyt na terytorium serbskim.

"Zachęcamy Węgry do respektowania podjętych przez nie zobowiązań w kwestii praw człowieka wobec osób pozbawionych wolności, które przebywają w strefach tranzytowych lub w ośrodkach przymusowego pobytu tymczasowego, gdzie nie są w stanie zaspokajać własnych potrzeb" - apelowała rzeczniczka UNHCHR.

Zgodnie z węgierskimi przepisami osoby ubiegające się o azyl przebywają w strefach tranzytowych do czasu rozpatrzenia ich spraw.

Na trudną sytuację na Węgrzech osób ubiegających się o azyl zwracał wcześniej uwagę także Węgierski Komitet Helsiński, informując, że ośmiu osobom przetrzymywanym w strefie tranzytowej odmawiano jedzenia. 17 sierpnia 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu na wniosek Komitetu dotyczący trzech rodzin i dwojga rodzeństwa zalecił władzom Węgier, by zapewniły żywność wszystkim członkom rodzin przebywających w strefach tranzytowych.

>>> Czytaj też: Niemiecka prasa: Salvini i Orban zupełnie inaczej patrzą na politykę migracyjną