"Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów w perspektywie kolejnych miesięcy 2019 r. możliwy jest dalszy wzrost inflacji związany głównie z wyższą dynamiką cen żywności oraz stopniowym wzrostem inflacji bazowej. Jednak pod koniec roku inflacja wciąż nie powinna przekraczać celu inflacyjnego" - napisał Skiba.

Dodał, że obserwowany obecnie poziom inflacji nie jest niczym nadzwyczajnym w warunkach wysokiej dynamiki aktywności gospodarczej i bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy.

"Niemniej jednak obecny poziom inflacji (nieosiągający nawet celu inflacyjnego) nie zagraża sytuacji gospodarczej kraju. Wciąż dobra pozostaje również sytuacja dochodowa gospodarstw domowych. Według szacunków Ministerstwa Finansów indykator realnych dochodów ludności (tj. funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej bez jednostek małych oraz funduszu świadczeń emerytalno-rentowych) w I kw. br., podobnie jak kwartał wcześniej, był o ponad 6 proc. wyższy niż przed rokiem" - napisał Skiba.

>>> Czytaj też: Polska gospodarka nadal idzie jak burza. Tak samo jak cała Europa Środkowa