Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze GK Immobile zdecydują przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 6 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego spółki powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie łącznej 6 029 034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały.
Dniem nabycia prawa do dywidendy ma być 24.09.2019 r., a dniem wypłaty 08.10.2019 r.
Wniosek o umieszczenie w porządku obrad na zwyczajnym walnym zgromadzeniu został złożony dziś przez akcjonariusza spółki Rafała Jerzego, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, podano także w komunikacie.
W ubiegłym roku akcjonariusze GK Immobile postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 5,28 mln zł, tj. 0,07 zł na akcję.
Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.
(ISBnews)