Wybory do Sejmu 2019: sondaże

Sondaże IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM pokazują przewagę PiS nad opozycją na niecałe cztery miesiące przed spodziewanym terminem wyborów. Badanie wskazuje też, że w przypadku konsolidacji antypisowskiej opozycji przewaga obozu rządzącego nad nią maleje. Jeden z naszych sondaży, w którym założyliśmy, że opozycja antypisowska wystartuje w dwóch blokach centrowo-ludowym – PO z PSL oraz lewicowym, pokazuje, że dystans między zsumowanymi wynikami opozycji 40,6 proc. a PiS 42,4 proc. spada do 2 pkt proc. Dwa tygodnie temu pokazaliśmy inny sondaż, z którego wynikało, że gdyby cała opozycja poszła w jednym bloku, może liczyć na 38,2 proc. poparcia, podczas gdy PiS na 41,5 proc.

>>> Czytaj więcej tutaj

Z sondażu CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie czerwca wynika z kolei, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w czerwcu, PiS, Solidarna Polska i Porozumienie uzyskałyby razem 44 proc. poparcia. Na PO głosy oddałoby 22 proc. ankietowanych, a na Wiosnę - 7 proc. W porównaniu z wynikami z maja, poparcie dla PiS spadło o 2 pkt proc. O 2 pkt proc. więcej ankietowanych niż przed miesiącem zadeklarowało chęć głosowania na PO. Notowania Wiosny wzrosły o 1 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby m.in. Kukiz'15, PSL i Nowoczesna. Kukiz'15 zdobyłby jedynie 4 proc. głosów, PSL - 3 proc., KORWIN - 3 proc., SLD - 2 proc. Po 1 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na Nowoczesną, Ruch Narodowy i Partię Zieloni. Nie było wskazań na Partię Razem.

W kategorii "inna partia" (1 proc.) badani wymieniali najczęściej partię Fair Play Roberta Gwiazdowskiego.

11 proc. ankietowanych nie wie, na jaką partię oddałaby głos w wyborach parlamentarnych.

Frekwencja wyniosłaby 77 proc. To o 2 pkt proc. więcej niż w sondażach z maja.

Termin wyborów do Sejmu 2019

Obecna VII kadencja parlamentu rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku. Oznacza to, że termin wyborów do Sejmu 2019 powinien przypadać między 12 października a 12 listopada.

Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę, iż wybory powinny zostać przeprowadzone w dzień wolny od pracy, można się ich spodziewać 13, 20, 27 października, 3 lub 10 listopada.

Wybory do Sejmu: kogo wybieramy?

Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list kandydatów na posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 7 posłów.

Wybory do Sejmu: jak głosujemy?

Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

Wybory do Sejmu: jak liczone są głosy i kto wygrywa?

W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma tzw. metoda d’Hondta. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów w następujący sposób:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu,

2) każdej liście przyznaje tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.

Wybory wygrywa komitet, który uzyska najwięcej mandatów.

>>> Czytaj też: Wybory parlamentarne 2019. Wszystko, co powinieneś wiedzieć