Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze GK Immobile zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 6, 03 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję, wynika z uchwał.
"(...) zgodnie z podjętą przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu dzisiejszym, tj. 25.06.2019 r., uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego spółki powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w kwocie łącznej 6 029 034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale.
Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 24.09.2019 r. Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustalono na dzień 08.10.2019 r. Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 75 362 932 sztuk, podano także.
W ubiegłym roku akcjonariusze GK Immobile postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 5,28 mln zł, tj. 0,07 zł na akcję.
Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.
(ISBnews)