W maju bieżącego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w całej Polsce była na poziomie 906 tys. osób, czyli o 32,3 tys. osób mniej niż w poprzednim miesiącu, co oznacza spadek o 0,2 pp. Od maja ubiegłego roku liczba osób bez pracy zmniejszyła się o 96,2 tys., czyli o 0,7 pp.

Bezrobocie w województwach

W maju bezrobocie spadało we wszystkich szesnastu województwach, zarówno w relacji rocznej jak i miesięcznej. Największą redukcję stopy bezrobocia zanotowało woj. warmińsko-mazurskie. Od kwietnia bieżącego roku stopa bezrobocia spadła na Warmii i Mazurach o 0,5 pp, natomiast od maja ubiegłego roku spadek wyniósł 1,3 pp. Pomimo to woj. warmińsko- mazurskie pozostaje niechlubnym liderem pod względem najwyższego bezrobocia w Polsce. W maju w krainie jezior bez pracy było 9,2 proc. mieszkańców.

Niższe od średniej krajowej bezrobocie odnotowano w siedmiu województwach. Najmniejsze bezrobocie odnotowano w woj. wielkopolskim (2,9 proc.). Kolejne z najniższym bezrobociem były województwa: śląskie (4 proc.), małopolskie (4,4 proc.), pomorskie i mazowieckie (oba po 4,6 proc.), dolnośląskie (4,9 proc.) i lubuskie (5,3 proc.).

Reklama

Bezrobocie w powiatach

Powiat szydłowiecki w woj. mazowieckim od dawna znajduje się na szczycie listy powiatów z najwyższym bezrobociem w Polsce. Choć także i w tym miejscu sytuacja się poprawia – zarówno od kwietnia b.r. jak i od maja ub.r. udało się zredukować stopę bezrobocia (odpowiednio o 0,1 pp i 0,8 pp) to nadal pracy nie ma tam 23,1 proc. mieszkańców.

20-proc. bezrobocie zanotowano jeszcze w powiecie braniewskim na Warmii i Mazurach.

Najłatwiej o pracę jest w dużych miastach. W maju 2019 r. najniższe bezrobocie było w Poznaniu (1,3 proc.) i Warszawie (1,4 proc.).