Najwyższe zarobki w branży budowlanej otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 5,789 tys. Na drugim miejscu pod względem zarobków znalazło się województwo dolnośląskie, gdzie mediana płac wyniosła 5 tys. zł. W pozostałych województwach mediana płac była niższa, a w województwie podkarpackim i lubelskim nie przekroczyła kwoty 4  tys. zł.

Na początku kariery pracownicy w budowlance otrzymują zbliżone zarobki w firmach o polskim i zagranicznym kapitale, jednak z biegiem lat różnica ta stopniowo się zwiększa. Wśród pracowników ze stażem od 9 do 10 lat dysproporcja wynosi już ponad 2,5 tys. zł, natomiast wśród pracowników o stażu dłuższym niż 16 lat różnica to ponad 3,5 tys. zł.

Jednym z czynników wpływających na poziom płac jest poziom wykształcenia oraz typ własności firmy. Najwyższe płace w branży budowlanej otrzymywali pracownicy z tytułem magistra inżyniera zatrudnieni w firmach prywatnych. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 5,6 tys. zł. W firmach państwowych zarobki magistrów inżynierów były natomiast niższe o 400 zł.

W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział ponad 9 000 pracowników z branży budowlanej. Około 60 proc. badanych stanowili mężczyźni.