W 2018 r. mediana miesięcznych zarobków w branży budowanej wyniosła 4,684 tys. złotych brutto miesięcznie, co daje kwotę wyższą o niecałe 200 PLN od mediany OBW wynosząca 4,5 tys. zł. 25 proc. najwyżej wynagradzanych pracowników otrzymywało zarobki nie niższe niż 7 tys. zł, a 25 proc. najniżej opłacanych pracowników zarabiało nie więcej niż 3,5 tys. zł.
Wynagrodzenia w budowlance w 2018 r wg woj (graf. wynagrodzenia.pl) / Inne

Najwyższe zarobki w branży budowlanej otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 5,789 tys. Na drugim miejscu pod względem zarobków znalazło się województwo dolnośląskie, gdzie mediana płac wyniosła 5 tys. zł. W pozostałych województwach mediana płac była niższa, a w województwie podkarpackim i lubelskim nie przekroczyła kwoty 4 tys. zł.

Reklama
Wynagrodzenia w budowlance w 2018 r wg stażu pracy (graf. wynagrodzenia.pl) / Inne

Na początku kariery pracownicy w budowlance otrzymują zbliżone zarobki w firmach o polskim i zagranicznym kapitale, jednak z biegiem lat różnica ta stopniowo się zwiększa. Wśród pracowników ze stażem od 9 do 10 lat dysproporcja wynosi już ponad 2,5 tys. zł, natomiast wśród pracowników o stażu dłuższym niż 16 lat różnica to ponad 3,5 tys. zł.

Wynagrodzenia w budowlance w 2018 r wg wykształcenia (graf. wynagrodzenia.pl) / Inne

Jednym z czynników wpływających na poziom płac jest poziom wykształcenia oraz typ własności firmy. Najwyższe płace w branży budowlanej otrzymywali pracownicy z tytułem magistra inżyniera zatrudnieni w firmach prywatnych. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 5,6 tys. zł. W firmach państwowych zarobki magistrów inżynierów były natomiast niższe o 400 zł.

W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział ponad 9 000 pracowników z branży budowlanej. Około 60 proc. badanych stanowili mężczyźni.