Według UOKiK, zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką 3S S.A. z siedzibą w Katowicach („3S”) wraz z jej spółkami zależnymi przez spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („P4”). Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie 100 proc. akcji w 3S.

Jak podano w informacji UOKiK, P4 jest operatorem sieci mobilnej, który koncentruje się w swojej działalności na świadczeniu usług telekomunikacji mobilnej. P4 jest spółką bezpośrednio zależną od Play Communications S.A., publicznej spółki akcyjnej, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i która kontroluje łącznie cztery spółki zależne (Grupa Play).

Z kolei 3S to polska spółka akcyjna kontrolowana przez Polish Enterprise Fund VII. Działalność 3S oraz jej spółek zależnych (Grupa 3S) koncentruje się na oferowaniu klientom biznesowym stacjonarnych usług telekomunikacyjnych (tj. dostępu do Internetu, transmisji danych oraz telefonii stacjonarnej) opartych o sieć światłowodową, dzierżawie włókien światłowodowych oraz świadczeniu usług data center. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś