PKN Orlen miał 1602 mln zł zysku netto, 2086 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 1 602 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1 744 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2086 mln zł wobec 2374 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29228 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 26701 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 2451 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2786 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 54474 mln zł w porównaniu z 49942 mln zł rok wcześniej.

"Kolejny kwartał, w którym PKN Orlen wypracował bardzo dobre wyniki finansowe, pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani do działania w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym. Co szczególnie istotne, pomimo przerwy w dostawach rosyjskiej ropy, nasze zakłady działały bez zakłóceń. Co więcej, udało nam się podnieść wykorzystanie mocy produkcyjnych, po raz kolejny zwiększyć wolumeny sprzedaży, a także udziały naszej sieci detalicznej we wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Było to możliwe m.in. dzięki realizowanej przez nas konsekwentnie polityce dywersyfikacji kierunków dostaw ropy, która pozwala nam na elastyczne reagowanie na wyzwania rynkowe, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo surowcowe koncernu oraz państwa" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Wykorzystanie mocy w rafinerii w Płocku wzrosło o 3 pkt proc. r/r do 97%, Unipetrolu - o 12 pkt do 87% oraz Orlen Lietuva - o 18 pkt do 95%, podano w prezentacji wynikowej.

Orlen podał też, że zwiększył wolumeny sprzedaży o 4% r/r oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach.

Liczba stacji paliw w Polsce wzrosła o 8 r/r do 1 779, co oznacza 34,2% udziału (wolumenowo) w rynku (wzrost o 0,3 pkt proc.), w Niemczech liczba stacji wzrosła o 3 do 584, co oznacza 6,5% udziału w rynku (+0,3 pkt). W Czechach przybyło także 8 stacji, co dało ich łączną liczbę w wysokości 413, tj. 23.7% udziału w rynku (+1,3 pkt). Liczba stacji na Litwie nie zmieniła się i wynosiła 25, co przekłada się na 3,7% udziału w rynku (+0,2 pkt). Na Słowacji grupa posiada 1 stację paliw (rok wcześniej nie miała stacji w tym kraju), podano także w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2194 mln zł wobec 2719 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)