Unified Factory dokona analizy sytuacji pod kątem kontynuacji działalności


Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji postanowił przystąpić do analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w kontekście kontynuacji działalności, podała spółka.
"Opublikowana [...] prognoza finansowa na 2019 rok wskazuje, iż w obecnej sytuacji zarząd spółki nie jest w stanie wykonać wcześniej zaplanowanego budżetu na rok bieżący. Przedłużająca się procedura przyspieszonego postępowania układowego, a w konsekwencji brak zawarcia układu z wierzycielami i związany z tym brak dodatkowego finansowania działalności spółki poprzez kapitałowe wejście inwestora skutkuje niższą niż pierwotnie planowano sprzedażą rozwiązań technologicznych. W efekcie, mimo kolejnych oszczędności kosztowych, stałemu pogorszeniu ulega płynność finansowa, co zwiększa ryzyko niewypłacalności spółki. W związku z powyższym zarząd postanowił przystąpić do analizy bieżącej i przyszłej sytuacji spółki, a po zakończeniu tych prac podjąć decyzję o kontynuacji działalności, w tym rozważyć ewentualność złożenia wniosku o upadłość" - czytamy w uzasadnieniu decyzji.
Spółka podała, że koryguje szacunki na 2019 r. następująco: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 9 961 tys. zł (planowano 13 422 tys. zł); Skonsolidowany wskaźnik EBITDA: 1 692 tys. zł (planowano: 488 tys. zł); Skonsolidowana strata netto: 6 205 tys. zł (planowano: 2 763 tys. zł straty).
Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.
(ISBnews)