Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 650 tys. w maju wobec 643 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 6,3 proc. , a w strefie euro - 7,5 proc.

Najniższe bezrobocie w UE zanotowano w Czechach (1,9 proc.), Niemczech (3,1 proc.), a także na Węgrzech, Malcie i w Holandii (po 3,4 proc.). Po drugiej stronie zestawienia uplasowały się Grecja (17,6 proc.) i Hiszpania (14 proc.).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca br. 5,3 proc.

>>> Czytaj też: Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB