Alior Bank w I kw. 2020 r. przedstawi zaktualizowaną strategię do 2022 r.


Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Alior Bank rozpoczął proces aktualizacji strategii. Nowa strategia na lata 2020-2022 zostanie zaprezentowana w I kwartale 2020 roku, podał Alior.
Bank podtrzymał w dzisiejszej prezentacji cele w strategii na 2019 r. dotyczące wysokości marży odsetkowej netto wynoszącej 4,6% oraz wzrostu wolumenów kredytowych o 5 mld zł w skali 12 miesięcy.
Zrewidował natomiast cele dotyczące poziomu kosztu ryzyka - do 2,3% wobec 1,8% oczekiwanych wcześniej, a także poziomu wskaźnika koszty do dochodów - do 41% wobec 42% wcześniej.
Cele strategiczne na 2020 rok pozostały bez zmian i zakładają 4,5% marży odsetkowej netto, 5-6 mld zł nowych kredytów, wskaźnik C/I na poziomie 39% oraz koszt ryzyka wysokości 1,7%.
W I-II kw. 2019 r. bank miał 157,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 354,29 mln zł zysku rok wcześniej.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)