Fuzja, przejęcie czy też wynikająca z innych przyczyn potrzeba sprawdzenia, jaki jest stan prawny lub finansowy przedsiębiorstwa - jednym z możliwych działań jest przeprowadzenie tzw. due diligence. Krzysztof Jasiński, radca prawny z Kancelarii Gessel, tłumaczy co się kryje za tym pojęciem.

- Jak spółka prowadzi swoją działalność, jak jest zarządzana, jakie ma umowy, jakie są ryzyka związane z tymi umowami, jakie ma kredyty - te informacje można uzyskać tylko w ramach przeglądu due diligence - mówił gość Studia DGP.

Krzysztof Jasiński wyjaśniał, że standardowo w ramach procesu badania spółki prowadzi się trzy odrębne due diligence - prawny, finansowy i podatkowy. Opowiedział także, czego na ich podstawie możemy się dowiedzieć i jak one przebiegają.

Rewolucja w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu. Rozliczaj 100% VAT - dzięki aplikacji Infor Kilometrówka do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Efektem przeprowadzonej analizy jest raport, w którym wskazywane są ujawnione ryzyka. Mecenas Jasiński wśród przykładowych problemów wymienił brak zarządu, naruszenia umów, które generują naliczenie kary i nieprawidłowości w naliczaniu VAT.

Szerzej o powyższych kwestiach, a także o tym, kto zamawia raport due diligence, czemu on służy i czy jest to rozwiązanie tylko dla dużych podmiotów - w wywiadzie wideo.