Wartość portfela zamówień Comarchu jest wyższa o ok. 10% r: r


Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Comarchu jest wyższa r/r o ok. 10%, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Konrada Tarańskiego.
"Wartość portfela jest wyższa r/r. Może dynamika nie taka wysoka, jak wcześniej, kiedy sięgała 15%, ale bliżej 10%. Pracujemy nad kontraktami na rok kolejny i dalszą przyszłość" - powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.
Dodał, że bieżący biznes kształtuje się dobrze, wiec grupa ma pozytywne nastawienie do II półrocza.
Według jego słów, potencjalna ugoda z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogłaby skutkować odwróceniem rezerw. Poprawa wyniku z tego tytułu to ponad 24 mln zł.
Comarch zawarł porozumienie z ZUS, dotyczące zobowiązania się stron do zawarcia 8 listopada 2019 roku ugody w ramach postępowanie pojednawczego, podała spółka.
W I poł. 2019 r. spółka miała 27,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 666,49 mln zł w porównaniu z 604,01 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 86,31 mln zł wobec 71,41 mln zł rok wcześniej.
Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)