Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 12,6 USD/b we wrześniu 2019 r. wobec 12,6 USD/b miesiąc wcześniej i 10,8 USD/b we wrześniu 2018 r., podała spółka.
Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny).
Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b we wrześniu br. w porównaniu do 7,7 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu 2018 r. marża wynosiła 5,1 USD/b, podał także koncern.
Dyferencjał ropy Ural/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 1,9 USD/b, 0,3 USD/b i 1,1 USD/b.
Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu = ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.
Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 821 euro/ t, 892 euro/ t i 851 euro/ t, poinformował również koncern.
Modelowa marża petrochemiczna wyliczana jest następująco: przychody (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)