Akcjonariusze The Dust zdecydują 12 XI o emisji do 225 tys. akcji po 8 zł: szt.


Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze The Dust podejmą decyzję o emisji do 225 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej wysokości 8 zł za akcję, w drodze subskrybcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 12 listopada.
"W związku z realizacją największej i najdroższej w historii The Dust gry, która będzie oparta na motywach 'Cyklu Inkwizytorskiego' Jacka Piekary, a także innych (mniejszych) produkcji zgodnych ze strategią rozwoju spółki, emitent planuje pozyskać 1,8 mln zł [...]. Mając na uwadze, że: zainteresowanie dokapitalizowaniem The Dust wyraziły trzy osoby, które są zaangażowane w rozwój spółki, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez emitenta gier, przeprowadzenie oferty w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wyznaczonych inwestorów jest relatywnie niskonakładowym i nieskomplikowanym procesem, zarząd spółki stoi na stanowisku, że właściwym sposobem pozyskania kapitału jest zaoferowanie akcji emitenta współpracującym ze spółką inwestorom. W związku z tym uzasadnione jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy The Dust prawa poboru nowo emitowanych akcji" - czytamy w komunikacie.
Zarząd proponuje emisję nie więcej niż 225 000 akcji serii E, które stanowiłyby 13,20% w kapitale zakładowym oraz 9,76% w ogólnej liczbie głosów The Dust.
"Decyzja inwestorów o dokapitalizowaniu spółki istotną dla niej kwotą jest uzależniona od zaoferowanej ceny emisyjnej. Celem emitenta jest ustalenie jak najwyższej ceny, jednak z drugiej strony dyskonto od wartości rynkowej jest niezbędne, aby emisja mogła odnieść sukces, a spółka pozyskała planowaną kwotę. Mając na uwadze powyższe, zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 8 zł za 1 akcję serii E" - czytamy dalej.
O liczbie przydzielonych walorów (akcji serii E) poszczególnym osobom i podmiotom zdecyduje uznaniowo zarząd spółki. Zawarcie przez spółkę umów o objęciu akcji serii E nastąpi w terminie do 26 listopada 2019 r., podano także.
The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.
(ISBnews)