Według gazety, energii elektrycznej do produkcji piwa dostarczy farma wiatrowa w Nowym Stawie pod Gdańskiem. Kontrakt ważny będzie 10 lat - od 2020 do 2029 r.

"Obie spółki podkreślają, że jest to pierwsza długoterminowa umowa podpisana w Polsce na dostawę energii z planowanej farmy wiatrowej, która nie korzysta z żadnych dotacji państwowych" - napisał "Puls Biznesu".

Jak zaznaczono, umowa nie przewiduje dostaw prądu dla biur Kompanii.