CEZ miał 88 mln CZK zysku netto, 9,8 mld CZK EBITDA w III kw. 2019 r.


Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - CEZ odnotował 88 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 482 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wynik EBITDA wyniósł 9,8 mld CZK wobec 11,8 mld CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48 027 mln CZK w III kw. 2019 r. wobec 45 517 mln CZK rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13 448 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8 991 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 148 055 mln CZK w porównaniu z 131 769 mln CZK rok wcześniej.
"Przychody operacyjne Grupy CEZ wyniosły 148,1 mld CZK, co oznacza wzrost o 16,3 mld CZK r/r. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł tradycyjnych wyniosła 45,1 TWh, co oznacza wzrost o 0,8 TWH lub 2% r/r. Sprzyjające warunki rynkowe pozwoliły elektrowni Počerady na wzrost produkcji aż o 80%" - powiedział wiceprezes i dyrektor finansowy Martin Novák, cytowany w komunikacie.
Nowe źródła energii wygenerowały 1,6 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 16% r/r.
Na wyniki za sam III kwartał negatywny wpływ miało orzeczenie sądu apelacyjnego w sporze z zarząd infrastruktury kolejowej (SŽDC), na podstawie którego ČEZ Prodej zobowiązany jest zapłacić 1,3 mld CZK, podano także.
"W okresie I-III kw. 2019 r. nakłady inwestycyjne wzrosły o 3,3 mld CZK do łącznej kwoty 18,6 mld CZK. Największą część, 7,2 mld CZK, wydano na system dystrybucji energii elektrycznej w Czechach, który Grupa CEZ intensywnie unowocześnia w celu zaspokojenia nowoczesnych potrzeb energetycznych. Wzrostowi r/r uległy również nakłady inwestycyjne na tradycyjne źródła energii, w tym większe zakupy paliwa jądrowego oraz nakłady inwestycyjne związane z budową rurociągu parowego z elektrowni jądrowej Temelín do Czeskich Budziejowic, poprawą bezpieczeństwa fizycznego elektrowni jądrowych oraz uczynieniem źródeł węgla w Czechach bardziej przyjaznymi dla środowiska" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 14 320 mln CZK wobec 26 488 mln CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)