FO Dębica miała 18,87 mln zł zysku netto, 22,06 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała 18,87 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 23,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,06 mln zł wobec 28,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 511,89 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 499,69 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2019 r. wyniosła 1 419,2 mln zł, tj. o 112,9 mln zł więcej w stosunku do trzech kwartałów 2018 r. Za trzy kwartały 2019 r. sprzedaż ta stanowiła 89,9% sprzedaży ogółem, wobec 88,9% w analogicznym okresie 2018 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 159,4 mln zł, i spadała o 1,8% r/r" - czytamy w raporcie.

Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za trzy kwartały 2019 r. wyniósł 103 mln zł i był wyższy o 22,7 mln zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 6,2% do 7,3% r/r., podano także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 92,46 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 91,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1578,6 mln zł w porównaniu z 1468,68 mln zł rok wcześniej.

Za trzy kwartały 2019 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 45,6 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 161,9 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 116,5 mln zł ujemnych przepływów, głównie w wyniku wzrostu należności na koniec trzeciego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 1,9 mln zł dodatnich przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 1,7 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych, podano w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,93 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)