Programy opcyjne są to jedna z form programu motywacyjnego w firmie – to metoda „podzielenia się” własnością firmy z pracownikami. „Znamy firmy które zapraszają do grona współwłaścicieli kluczowych pracowników, często nie tworząc specjalnego programu opcyjnego, tylko w uznaniu dla ich dotychczasowej pracy” – mówi Michał Kulka z Gakko Advisory.

Programy opcyjne wchodzą do polskich firm

Programy opcyjnie znane są również pod nazwami „employee stock option plan” (ESOP, dla pracowników), „manager stock option plan” (MSOP, dla szczebla managerskiego) bądź „option pool”.

„Nowy pracownik do firmy po trzech miesiącach jest włączany do programu opcyjnego” – tłumaczy Kulka. „Często podczas negocjacji warunków zatrudnienia już mowa o programie opcyjnym” – dodaje. Nagroda, motywacja, lojalizacja (pracownik zastanowi się dwa razy, czy chce opuścić firmę i porzucić wypracowany przez siebie wkład w kapitał; zrywających umowę nazywa się „bad leaver” – mogą oni stracić ustalone wcześniej opcje) – to główne cele programów opcyjnych. Vesting to określenie mechanizmu nabywania uprawnień do opcji wraz z upływem czasu. Jak mówi Michał Kulka, mogą one być rozłożone na np. 2 bądź 4 lata.

>>> Czytaj też: Prokurator chce 6 lat więzienia dla b. szefa Art-B ws. prania pieniędzy