Ursus złożył w sądzie odpowiedzi na wnioski PKO BP i Getin Noble BankuWarszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji złożył do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odpowiedzi na wnioski PKO BP oraz Getin Noble Bank, dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego, wykazując brak przesłanek do uwzględnienia przedmiotowych wniosków.

"Emitent poparł swoje stanowisko, wykazując niemożność prowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości emitenta, jak również niecelowość prowadzenia takiego postępowania z perspektywy konieczności jak największej ochrony słusznych interesów emitenta, wierzycieli oraz akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Ursus wskazuje, iż zgodnie z postanowieniami sądu wstrzymał on rozpoznanie przedmiotowych wniosków do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego spółki. Przyspieszone postępowanie układowe wobec Ursusa jest aktualnie w toku, zaś spółka podejmuje wszelkie działania celem ochrony słusznych interesów spółki, wierzycieli oraz akcjonariuszy, podsumowano.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)