Tarczyński miał 13,17 mln zł zysku netto, 26,05 mln zł zysku EBITDA w III kw.


Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Tarczyński odnotował 13,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,78 mln zł wobec 20,46 mln zł zysku rok wcześniej.
Wynik EBITDA Grupy w III kw. br wyniósł 26,05 mln zł wobec 48,55 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 254,45 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 199,76 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 21,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 676,54 mln zł w porównaniu z 555,4 mln zł rok wcześniej.
"Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 56,358 mln zł i był o 7,806 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 8,3%. Mimo niekorzystnych warunków otoczenia rynkowego, Grupa przeprowadziła proces restrukturyzacji operacyjnej, którego efekty widać na poziomie marży EBITDA" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 22,63 mln zł wobec 12,25 mln zł zysku rok wcześniej.
Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,76 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)