Polnord miał 51,3 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I-III kw. 2019 r.


Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Polnord odnotował 51,3 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2019 r. wobec 37,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w tym czasie 71,1 mln zł wobec 38,82 mln zł.

Strata operacyjna (z dział. kont.) wyniosła 56,07 mln zł wobec 16,11 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (z dział. kont.) sięgnęły 113,39 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 178,52 mln zł rok wcześniej.
"Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku Polnord, poprzez spółki w 100% zależne oraz współkontrolowane, był w trakcie realizacji 6 projektów mieszkaniowych [...] w ramach których zostanie wybudowanych 889 mieszkań, o łącznej powierzchni PUM wynoszącej ponad 50 112 m2 (dane ważone udziałem Polnord). W okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. spółki z grupy kapitałowej Polnord sprzedały brutto (na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych): a) 414 lokali (dane nieważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy),
b) 355 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy). W okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. zostało anulowanych: a) 203 umów (dane nieważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), b) 148,48 umowy (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy). Liczba lokali, które zostały rozpoznane w wyniku finansowym grupy za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. wyniosła 490 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy)" - czytamy w raporcie.
Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) na poziomie 117,9 mln zł. Przychody z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 111,8 mln zł. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy w przychodach ze sprzedaży uwzględniono 400 wyaktowanych mieszkań. Największy, bo 40-proc. udział w przychodach (44,9 mln zł) miała inwestycja Neptun Ząbki w Warszawie (170 lokali) oraz inwestycja Fotoplastykon w Gdańsku (37,8 mln zł przychodów oraz 153 lokale). W dalszej kolejności istotny wpływ na wynik miały inwestycje Ku Słońcu II (9% udział w przychodach - 10,3 mln zł, 36 lokali) oraz inwestycja Brzozowy Zakątek (6% udział w przychodach – 6,4 mln zł, 14 lokali), podano także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 48,83 mln zł wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej.
Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.
(ISBnews)