W trzecim kwartale 2019 r. PKB skorygowany sezonowo wzrósł o 0,2 proc. w strefie euro (EA19) i o 0,3 proc. w UE28 w porównaniu z poprzednim kwartałem. Natomiast w relacji rocznej PKB wzrósł o 1,2 proc. w strefie euro i o 1,4 proc. w UE28, zgodnie z szacunkami opublikowanymi przez Eurostat.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane za trzeci kwartał 2019 r., największy wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w Polsce. Pomiędzy drugim a trzecim kwartałem tego roku polska gospodarka rosła w tempie 1,3 proc. Wzrosty na poziomie 1 proc. zanotowały jeszcze Węgry (+ 1,1 proc.) i Estonia (+ 1,0 proc.). Kolejne pastwa to Bułgaria, Chorwacja oraz Słowenia (wszystkie +0,8 proc.).

Natomiast najwolniej rosły gospodarki Niemiec, Włoch i Austrii, które od drugiego kwartału 2019 r. odnotowały wzrost PKB zaledwie o 0,1 proc..

Zestawienie roczne także zdominowane jest przez państwa wschodniej Europy. Największy wzrost w trzecim kwartale 2019 r. w porównaniu do kwartału sprzed roku zanotowano na Węgrzech - 4,8 proc. Natomiast Polska wraz z Estonią znalazły się na drugim miejscu najszybciej rozwijających się gospodarek. W obu tych państwach w ciągu roku PKB zwiększył się o 4,1 proc.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy najwolniej rosły gospodarki Włoch i Niemiec. PKB Włoch wzrósł zaledwie o 0,3 proc., a niemiecka gospodarka o 0,5 proc.

Reklama

Składniki PKB

W trzecim kwartale 2019 r. (w porównaniu z poprzednim kwartałem) wydatki na spożycie końcowe gospodarstw domowych wzrosły o 0,5 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE-28. Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 0,3 proc. w obu strefach. Eksport wzrósł o 0,4 proc. w strefie euro i o 1 proc. w UE28. Import wzrósł o 0,6 proc. w strefie euro i o 0,7 proc. w UE28. Rządowe wydatki na spożycie ostateczne urosły o 0,4 proc. zarówno w Eurolandzie, jak i w całej UE.

W ciągu roku wydatki na spożycie końcowe gospodarstw domowych zwiększyły się o 1,5 proc. w strefie euro i o 1,6 w całej Wspólnocie. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 8,1 proc. w strefie euro i o 6,6 w UE28, eksport zwiększył się o 2,4 proc. w strefie euro i o 2,5 w Unii, a import wzrósł odpowiednio o 5,0 proc. i 4,2 proc. Rządowe wydatki zwiększyły się o 1,7 w strefie euro i o 2,1 proc. w całej Wspólnocie.

W ujęciu kwartalnym wydatki na konsumpcję gospodarstw domowych miały pozytywny wkład we wzrost PKB zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii. W obu strefach odnotowano wzrost o 0,3 punktu procentowego (pp). Wkład z nakładów brutto na środki trwałe był również na plusie (po 0,1 pp w obu regionach). Udział salda zewnętrznego we wzroście PKB był ujemny dla strefy euro i dodatni dla UE-28, natomiast wkład zmian w zapasach był ujemny dla obu stref (-0,1 pp dla strefy euro i -0,3 pp dla UE28).