Redan: Przychody ze sprzedaży w Top Secret spadły o 7% r: r do ok. 21 mln zł w XI


Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w listopadzie 2019 r. wyniosła łącznie ok. 21 mln zł i była niższa o ok. 7% r/r, podał Redan. W okresie 11 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 209 mln zł i była ok. 2% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w listopadzie 2019 wyniosły 2,6 mln zł, co oznacza spadek o 27% w stosunku do listopada 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 29,5 mln zł i była ok. 6% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.
W listopadzie sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce była na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego, przy analogicznej wielkości sieci. Na towarach z kolekcji jesień/zima 2019 r. po raz pierwszy w tym roku wypracowano r/r wyższą o kilka punktów procentowych marżę handlową. Ze względu jednak na 11% udział w listopadzie w sprzedaży w sklepach Top Secret PL towarów z poprzednich sezonów, wobec 1% rok temu, łączna marża procentowa uzyskana na wszystkich kolekcjach jest na porównywalnym poziomie r/r, wskazano w informacji.
"Sytuację w e-commerce w listopadzie lepiej odzwierciedla poziom zamówień klientów, który zmniejszył się o 6% r/r niż zmiana poziomu sprzedaży, ze względu na przesunięcie momentu zaewidencjonowania sprzedaży towarów zamówionych podczas istotnych akcji promocyjnych Black Friday i Cyber Monday. W 2018 r. akcje te miały miejsce w przedostatnim tygodniu listopada, a zatem sprzedaż została zaewidencjonowana jeszcze w listopadzie. W 2019 r. zamówienia zebrane podczas Black Friday, ze względu na układ kalendarza, zostały wysłane w dużej części już w grudniu, w którym także przypadał już Cyber Monday" - czytamy dalej.
Wyniki listopada są także obciążone transakcją hurtowej sprzedaży towarów z lat ubiegłych. Grupa poniosła na niej stratę w wysokości 0,6 mln zł, co obniży łączną marżę wygenerowaną w tym miesiącu, podano także.
Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec listopada 2019 wyniosła 34,1 tys. m2, tj. była o 8% niższa niż w tym samym momencie 2018 r. Powierzchnia sklepów Top Secret w Polsce pozostała na tym samym poziomie r./r., a zmniejszyła się za granicą i punktów outletowych.
W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2019 grupy kapitałowej Redan uwzględniają przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM w restrukturyzacji do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej, zaznaczono także.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)