Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o 10,8% r/r do ok. 352 tys. jednostek w III kw. 2019 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). W ujęciu TEU (równoważnik objętości kontenera 20-stopowego) przewozy wzrosły o 11,9% r/r do 544 tys.
"Rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija. W trzech kwartałach 2019 roku liczba przetransportowanych jednostek przekroczyła 1 mln sztuk. To nieomal tyle samo, co w całym 2017 roku. Dla rozwoju przewozów intermodalnych istotna jest poprawa przepustowości sieci i zwiększenie prędkości handlowej. Sprawne połączenia mogą istotnie wpłynąć na postrzeganie kolei jako alternatywy do przewozów drogowych na dłuższych dystansach" - powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.
Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2019 roku wyniosła blisko 5,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,8 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął po trzech kwartałach poziom 8% (wg masy) i 12% (wg wykonanej pracy).
"Pierwszy raz w historii zbierania statystyk, kwartalne przewozy intermodalne osiągnęły 5,1 mln ton. W tym rodzaju transportu obserwować można stabilny wzrost na poziomie ponad 10%, biorąc pod uwagę liczbę przewiezionych jednostek. W III kwartale 2019 roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego. Licząc rok do roku, udział przewozów intermodalnych w rynku wg pracy przewozowej wzrósł o blisko 2,1 punktu procentowego" - podkreśla Urząd.
W III kwartale 2019 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 19 licencjonowanych przewoźników.
Największy udział wedłg masy w tego rodzaju przewozach miały w okresie I-III kw. br. PKP Cargo (44,2%), Captrain Polska (13,4%) i PCC Intermodal (11%), a według pracy przewozowej - PKP Cargo (48,7%), Captrain Polska (12,5%) oraz DB Cargo Polska (10,6%).
(ISBnews)