Pekabex i Polnord podjęły rozmowy ws. podjęcia wielopłaszczyznowej współpracy


Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex i Polnord podjęły rozmowy mające na celu wypracowanie porozumienia w przedmiocie strategicznej współpracy pomiędzy Grupą Pekabex a Polnord w zakresie działalności operacyjnej oraz potencjalnej kapitałowej inwestycji Grupy Pekabex w akcje Polnord, podał Pekabex.
W osobnym komunikacie Polnord poinformował, że celem rozmów jest ustalenie warunków wzajemnej wielopłaszczyznowej współpracy, w tym w szczególności w zakresie możliwości zastosowania technologii prefabrykacji żelbetowej na poszczególnych inwestycjach Polnordu.
"Rozmowy, o których mowa wyżej, nie będą dotyczyły objęcia akcji Polnord serii T, w których emisji spółki z Grupy Pekabex nie będą partycypować" - podano także w obu komunikatach.
Rozmowy poprzedzi podpisanie przez strony listu intencyjnego określającego potencjalne cele obu stron oraz warunki brzegowe rozmów, wskazano również.
"Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie możliwości oraz zasad, a także warunków oraz parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników prowadzonych negocjacji. Zdaniem zarządu spółki, jeżeli negocjacje zakończą się zawarciem umowy, będzie to miało wymierny i korzystny wpływ na dalszy rozwój operacyjny spółki" - dodano w komunikacie Polnordu.
Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.
Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.
(ISBnews)