Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Inflacja będzie kształtować się w grudniu na poziomie zbliżonym do listopadowego, tj. ok. 2,6% r/r, prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju (MR).
"Grudniowy odczyt inflacji, przy wzmożonym popycie konsumpcyjnym w okresie świątecznym, będzie zbliżony do listopadowego i wyniesie ok. 2,6%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wyniesie 0,1%. Wzrost cen w ujęciu miesięcznym spodziewany jest we wrażliwej sezonowo kategorii 'odzież i obuwie'. W kierunku osłabienia presji inflacyjnej oddziaływać będzie oczekiwany dalszy spadek cen w transporcie - zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym" - czytamy w komentarzu do danych GUS.
W ocenie MR, ostatni miesiąc 2019 r. będzie stał pod znakiem znacznie niższej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych względem formułowanych jeszcze kilka miesięcy temu oczekiwań rynku oscylujących w okolicach 3%.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. wzrosły w ujęciu miesięcznym wobec października br. o 0,1%. W porównaniu z listopadem 2018 r. ceny wzrosły o 2,6% wobec 2,5% w październiku (r/r). Dane są zbliżone do oczekiwań resortu formułowanych przed miesiącem oraz zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS, podano także.
"W listopadzie br., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (spadek o 5,4%). W dalszym ciągu widoczna jest ponadto tendencja wygasania dynamiki cen w kategorii "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego". Listopadowy wzrost cen w tej kategorii (+0,3% r/r) był najniższy w bieżącym roku. Rosły natomiast (o 7%) ceny żywności, choć w tym przypadku dominujące znaczenie miał efekt niskiej bazy statystycznej" - czytamy także w komentarzu.
(ISBnews)