Z 31 map drogowych, które mają być elementem planu pogłębionej integracji, do uzgodnienia przez pozostała jedna. Jak powiedział Miedwiediew, cytowany przez agencję TASS, dotyczy ona „dalszej integracji, włącznie z utworzeniem organów ponadnarodowych, wspólnej waluty i jednego centrum emisji pieniądza”.

„Wszystkie formy dodatkowego wsparcia dla Białorusi, dodatkowe formy kredytowania, są możliwe tylko w przypadku realizacji map drogowych i przekształcenia ich w ustawy” – podkreślił Miedwiediew.

Dopiero wtedy, jak zaznaczył, można będzie rozmawiać o rekompensacie z tytułu zmian podatkowych w sektorze naftowym w Rosji (tzw. manewru podatkowego) i innych kwestiach.

„Praca (nad programem integracji) została wykonana, mapy uzgodnione i możemy teraz przejść do forsowania procesu integracji” – ocenił Miedwiediew. Aby to uczynić, należy przekształcić zapisy map drogowych w ujednolicone przepisy w Rosji i na Białorusi.

Reklama

Od grudnia 2018 r. Moskwa otwarcie naciska na „pogłębianie integracji” z Białorusią i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla tego kraju od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r., które przewidują m.in. wprowadzenie wspólnej waluty, sądownictwa, polityki celnej.

Oba kraje we wrześniu parafowały wstępny program działań w ramach integracji, który nie został dotąd upubliczniony. Ma on zostać uzupełniony o 31 map drogowych w różnych sektorach, a następnie cały pakiet dokumentów mają podpisać prezydenci Rosji i Białorusi. Moskwa przekonuje, że jedynie dąży do realizacji zapisów umowy o państwie związkowym z 1999 r.

W ubiegły piątek odbyły się kolejne rozmowy prezydentów Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina w sprawie programu pogłębienia integracji. Po rozmowach strona rosyjska ogłosiła, że uzgodniono 28 z 31 sektorowych map drogowych, oprócz tych dotyczących dostaw i cen gazu i ropy, a także w sprawie polityki podatkowej.Według deklaracji władz białoruskich w obecnych negocjacjach nie ma mowy o integracji politycznej, a tylko o sprawach gospodarczych. Treść programu integracji nie została podana do wiadomości publicznej.

Putin powiedział w ubiegły czwartek, że warunkiem obniżenia cen surowców dla Białorusi byłoby utworzenie ponadnarodowych organów „kontrolnych i emisyjnych”.

Białoruska opozycja i środowiska niezależne widzą w toczących się rozmowach zagrożenie dla białoruskiej suwerenności. Część z nich uważa, że grożą one w perspektywie nawet „wchłonięciem” Białorusi przez Rosję. Aktywiści z 15 partii i organizacji opozycyjnych prowadzą kampanię w obronie niepodległości.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)