Redan:Przychody ze sprzedaży w Top Secret spadły o 4% r: r do ok. 26 mln zł w XII


Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Sprzedaż towarów Top Secret w grudniu 2019 r. wyniosła łącznie ok. 26 mln zł i była niższa o ok. 4% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła w całym 2019 r. ok. 235 mln zł i była ok. 3% niższa r/r.
"W grudniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce była na porównywanym poziomie do roku poprzedniego, przy analogicznej wielkości sieci. Na towarach z bieżącej kolekcji wypracowano r/r procentowych marżę handlową na zbliżonym poziomie. Rabaty udzielone klientom na bieżące kolekcje były płytsze r/r. Ze względu jednak na podwojony zapas w sprzedaży w grudniu w sklepach Top Secret towarów z poprzednich sezonów łączna marża procentowa uzyskana na wszystkich kolekcjach była o 3,2 pkt proc. niższa r/r" - czytamy w komunikacie.
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w grudniu 2019 wyniosły 3 mln zł, co oznacza spadek o 13% r/r. Był on spowodowany mniej zróżnicowaną ofertą asortymentową w porównaniu do roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 32,5 mln zł i była ok. 6% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, wskazano również.
Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec grudnia 2019 wyniosła 34,3 tys. m2, tj. była o 9% niższa niż w tym samym momencie 2018 r.
W związku z zakończeniem sprawowania kontroli nad spółką TXM w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2019 grupy kapitałowej Redan uwzględniają przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM w restrukturyzacji do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)