W trzecim kwartale ubiegłego roku nadwyżka w bieżącym bilansie płatniczym 28 państw Unii Europejskiej wyniosła 69,4 mld euro, czyli 1,7 proc. PKB całej Wspólnoty. Według szacunków opublikowanych przez urząd statystyczny Unii Europejskiej, dodatnie saldo obrotów bieżących państw Wspólnoty było wyższe niż w poprzednich kwartałach. Dla porównania w drugim kwartale 2019 r. państwa członkowskie UE odnotowały nadwyżkę w wysokości 43,5 mld euro (1,1 proc. PKB). Rok wcześniej, w trzecim kwartale 2018 r. nadwyżka ta wynosiła 42 mld euro (1,1 proc. PKB).

Na podstawie danych dostosowanych sezonowo, w trzecim kwartale 2019 r. (w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r.) nadwyżka UE na rachunku towarów wzrosła do 40,4 mld euro z 28,5 mld euro. W tym samym okresie nadwyżka na rachunku usług zwiększyła się do 49,9 mld euro w porównaniu z 29,6 mld euro.

Dodatnie saldo na rachunku dochodów pierwotnych zmniejszyło się do poziomu 1,4 mld euro w porównaniu z 7,2 mld euro odnotowanych w poprzednim kwartale, podczas deficyt dochodów wtórnych pogłębił się do 22,3 mld euro w porównaniu do 21,8 mld euro z poprzedniego kwartału. Deficyt na rachunku kapitałowym zmniejszył się w trzecim kwartale 2019 r. do 4,4 mld euro z 19 mld euro deficytu w 2 kwartale.

>>> Czytaj też: Siedzimy na beczce prochu? Poważny kryzys gospodarczy jest coraz trudniejszy do uniknięcia

Główni partnerzy handlowi

W kontaktach handlowych z większością głównych partnerów zewnętrznych Wspólnota może pochwalić się dodatnim bilansem. W oparciu o dane nieskorygowane sezonowo Eurostat podał, że Unia jako całości odnotowała nadwyżki na zewnętrznym rachunku bieżącym w handlu z USA (+ 71,2 mld euro), Szwajcarią (+ 13,4 mld euro), Kanadą (+ 10,4 mld euro), Hongkongiem (+ 6,9 mld euro), Brazylią (+ 6,8 mld euro) i Japonią (+ 1,3 mld euro). Natomiast deficyty zarejestrowano w przypadku Chin (- 31,8 mld euro), Rosji (- 2,7 mld euro) i Indii (- 1,6 mld euro).

Jak pokazują dane Eurostatu w trzecim kwartale ubiegłego roku Unia Europejska dla reszty świata była bezpośrednim inwestorem netto. Wartość aktywów z inwestycji bezpośrednich w UE wzrosły w trzecim kwartale 2019 r. do 139,4 mld euro, a zobowiązania z tytułu inwestycji bezpośrednich zwiększyły się do 127,8 mld euro. Oznacza to, że bezpośrednie inwestycje netto wyniosły 11,6 mld euro.

Jeśli chodzi o łączne salda na rachunku bieżącym (wewnątrz UE i poza UE) w 28 państwach członkowskich UE, siedemnaście państw członkowskich odnotowało nadwyżkę, dziesięć deficyt, a jedno utrzymało się na poziomie równowagi w trzecim kwartale 2019 r.

W oparciu o dostępne dane nieskorygowane sezonowo najwyższe nadwyżki zaobserwowano w Niemczech (+ 63,2 mld euro), Holandii (+ 19,3 mld euro), we Włoszech (+ 17,3 mld euro), Irlandii (+ 11,2 mld euro) i Danii (+ 8,3 mld euro), natomiast największe deficyty w Wielkiej Brytanii (- 23,9 mld euro), Francji (- 4,1 mld euro) i Rumunii (- 3,6 mld euro).

Polska znalazła się w grupie państw z ujemnym saldem. W trzecim kwartale 2019 r. Polski deficyt na rachunku bieżącym był na poziomie 0,2 mld euro (dokładnie 181,5 mln euro).

>>> Czytaj więcej: 6,2 mld zł nadwyżki na rachunku obrotów bieżących. Polska zwiększa rezerwy walutowe