Global Cosmed podniósł prognozę EBITDA za 2019 r. do 19 mln zł


Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Global Cosmed przewiduje, że osiągnie w 2019 r. 19 mln zł EBITDA i 310 mln zł przychodów wobec wcześniej prognozowanych odpowiednio 14 mln zł i 304 mln zł, podała spółka.
"Zarząd spółki informuje, w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia 2019 roku, iż spodziewane jest przekroczenie o ponad 10% wybranych parametrów prognozy rocznej" - czytamy w komunikacie,
Aktualna prognoza przewiduje wyniki finansowe na rok 2019:
- przychody w wysokości 310 mln zł (zmiana +2%),
- EBIDTA w wysokości 19 mln zł (zmiana +36%).
Dotychczasowa prognoza, opublikowana 11 lutegoi2019 r. przewidywała wyniki finansowe na rok 2019:
- przychody w wysokości 304 mln zł,
- EBIDTA w wysokości 14 mln zł.
EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.
"Poprawa wyniku na poziomie EBITDA spowodowana była m.in. zdarzeniami jednorazowymi, takimi jak sprzedaż majątku trwałego o istotnej wartości. Jednocześnie spółka kontynuowała działania zmierzające w kierunku zacieśniania dyscypliny kosztowej, zmniejszając poziom wydatków we wszystkich obszarach" - czytamy dalej.
Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)