Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 28% r: r do ok. 12 mln zł w II


Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w lutym 2020 r. wyniosła łącznie ok. 12 mln zł i była niższa o ok. 28% r/r, podał Redan. W okresie 2 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 24 mln zł i była ok. 29% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
"W lutym sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 9 mln zł i była 13% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 2% r/r. W roku poprzednim po sezonie jesienno-zimowym pozostał nadmierny zapas towaru. W związku z tym w okresie wyprzedaży prowadziliśmy bardzo aktywne działania promocyjne prowadzące do wyższej sprzedaży. W roku bieżącym wartość zapasu towarów z kolekcji jesienno-zimowej w sklepach Top Secret była o 62% niższa, co przełożyło się na sprzedaż niższą o 59%" - czytamy w komunikacie.
Zarówno na wyprzedawanej kolekcji jesienno-zimowej, ale także na kolekcji wiosennej zostały w bieżącym roku ograniczone upusty udzielane klientom. Spowodowało to, wraz ze wzrostem udziału w sprzedaży nowej kolekcji wygenerowanie znacznie wyższej łącznej marży procentowej na wszystkich kolekcjach +14,9 pkt proc. r/r, dodano.
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w lutym 2020 wyniosły 1,9 mln zł co oznacza spadek o 36% r/r. Jest to spowodowane znacznie niższą sprzedażą wyprzedawanej kolekcji jesienno-zimowej. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 3,6 mln zł i była ok. 37% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lutego 2020 wyniosła 31,5 tys. m2, tj. była o 14% niższa niż w tym samym momencie 2019 r., podano także
W związku z zakończeniem sprawowania kontroli z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. grupy kapitałowej Redan będą uwzględniać przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej, przypomniano.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)