Komisja zapowiedziała, że przedstawi plan, który doprowadzi do znaczne ograniczenia odpadów w UE do 2030 r. W ramach niego zaproponuje też nowe przepisy prawne zakazujące niszczenia niesprzedanych dóbr trwałego użytku oraz ograniczające przedwczesne "starzenie się" produktów, szczególnie urządzeń elektronicznych.

Unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkeviczius poinformował, że UE zamierza wprowadzić np. wspólną ładowarkę do telefonu komórkowego i zachęcić konsumentów do naprawiania urządzeń.

„Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., zachowanie środowiska naturalnego i wzmocnienie naszej konkurencyjności gospodarczej wymaga gospodarki o obiegu zamkniętym. Dziś nasza gospodarka jest nadal w większości liniowa, a zaledwie 12 proc. wtórnych materiałów i zasobów jest przywracanych do gospodarki" - powiedział w Brukseli wiceszef KE Frans Timmermans.

Jak dodał, gospodarka w obiegu zamkniętym to ogromny potencjał do wykorzystania zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów.

Nowe regulacje mają objąć także tekstylia, z których obecnie tylko 1 proc. na świecie poddawanych jest recyklingowi. KE zaproponuje też strategię na rzecz zrównoważonego budownictwa i nową inicjatywę legislacyjną w celu zastąpienia jednorazowych opakowań żywności i plastikowych sztućców oraz talerzy produktami wielokrotnego użytku.

Komisja zaproponuje również nowe ramy regulacyjne dotyczące akumulatorów i stopniowe wycofywanie akumulatorów jednorazowego użytku.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)