Bank Pekao zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień grupowychWarszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych z siedmioma działającymi w banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi, podał bank. Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1 200 pracowników.

"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 października 2020 r., przy czym bank może podjąć jednostronną decyzję o wydłużeniu procesu o nie więcej niż 5 miesięcy. Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 1 200 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 1 350 pracowników banku" - czytamy w komunikacie.

Pekao szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników banku w ramach zwolnień grupowych na ok. 110-130 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych banku.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)