Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. przeznaczanie co najmniej 25% rocznych zysków na dywidendy, nie wyklucza też buy-backu, podała spółka.

"W przyjętej strategii na lata 2020-2022 zarząd zakłada realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens S.A. oraz nie wyklucza dalszych skupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

W 2019 r. akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu 4,41 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,35 zł na akcję. Rok wcześniej dywidenda wynosiła 0,32 zł na akcję.

Aplisens odnotował 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 14,33 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 13,02 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)