NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB w 2020 r. to spadek o 2,6%


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w okresie marzec-kwiecień 2020 r., zakłada spadek na poziomie 2,6% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,2% w 2021 r. i o 2,8% w 2022 r., wynika z raportu NBP.
W poprzedniej, grudniowo-styczniowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła 3,4% wzrostu w 2020 r. i 3,2% w 2021 r.
"Biorąc pod uwagę rozkład zagregowany, typowe scenariusze tempa wzrostu PKB przewidują wystąpienie recesji w 2020 r. - 50-procentowy przedział prognoz tempa wzrostu PKB zawiera się między wartościami -4,5% a -0,5% (prawdopodobieństwo recesji w 2020 r. wynosi 79%). Rozkłady zagregowane prognoz na kolejne lata wskazują na wzrost PKB. Scenariusze recesyjne nie są całkiem wykluczone, lecz prawdopodobieństwo ujemnego tempa wzrostu PKB pozostaje bardzo niskie, równe 9% w 2021 r. i 7% w 2022 r. W 2021 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB między 1,1% a 4,7%, zaś w 2022 r. między 1,8% a 3,8% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). Rozkłady zagregowane na lata 2020-2021 są wielomodalne, co odzwierciedla zróżnicowanie opinii ekspertów. Z kolei rozkład zagregowany na 2022 r. wskazuje na zbliżone prawdopodobieństwo dowolnej wartości z zakresu ok. 1,8%-4%" - czytamy w raporcie.
Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.
Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 28 marca a 2 kwietnia 2020 r. Wzięło w niej udział 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.
(ISBnews)