Chodzi o rozporządzenie w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego, którego tekst został wypracowany przez negocjatorów reprezentujących unijne stolice i Parlament Europejski jesienią 2019 roku.

"Dzięki nowym przepisom powstaną jednolite ramy prawne umożliwiające stosowanie elektronicznych informacji we wszystkich rodzajach transportu towarowego. Wszystkie właściwe organy publiczne będą zobowiązane do przyjmowania elektronicznych informacji przez certyfikowane platformy, jeżeli firmy będą chciały tą drogą przekazywać dane potwierdzające spełnienie wymogów prawnych" - podkreśliły w komunikacie służby prasowe Rady UE.

Obecnie firmy transportu towarowego i inne podmioty biznesowe z branży posługują się w większości dokumentami papierowymi. Przeprowadzone w procedurze pisemnej wtorkowe głosowanie otwiera drzwi do ostatecznego zatwierdzenia przepisów przez europarlament. Potem rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zanim jednak organy publiczne będą zobligowane do przyjmowania elektronicznych informacji, Komisja Europejska musi wcześniej określić konieczne do tego specyfikacje techniczne.

Jeśli dana firma nadal będzie chciała to robić, możliwe będzie składanie dokumentów w formie papierowej. Dziś to jedno z większych obciążeń administracyjnych z jakimi mierzą się transportowcy. Przewozowi towarów, czy odpadów, towarzyszy wymiana znacznej liczby dokumentów między przedsiębiorstwami oraz między firmami a organami władz publicznych. Korzystanie z dokumentów w formie elektronicznej ma być ulgą w tym finansową dla operatorów logistycznych i powiązanych sektorów.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)