Tauron Dystrybucja przeznaczył 1,78 mld zł na inwestycje w sieć w 2019 r.


Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zrealizował 70 tys. zadań na sieci w 2019 r. Inwestycje te kosztowały 1,78 mld zł, podała spółka.
"Dzięki tym inwestycjom Tauron jest krajowym liderem pod względem rozwoju sieci dystrybucyjnej. Spółka wydatkuje swoje środki w taki sposób, by optymalnie realizować programy nastawione na wzrost niezawodności i ciągłości dostaw energii (poprawa wskaźników niezawodności SAIDI i SAIFI), co wpływa na zmniejszenie liczby przerw w dostawach energii dla klientów" - czytamy w komunikacie.
Zrealizowane projekty pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć na południu Polski, co przekłada się na stabilność dostaw energii dla ponad 5,5 mln klientów.
"Spółka realizuje każdego roku ok. 70 tysięcy różnego rodzaju zadań sieciowych. Współpracujemy w tym zakresie ze sprawdzonymi od lat podmiotami, do których mamy zaufanie i wiemy, że kompetentnie realizują zlecone prace. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej i nie ma żadnych zaległości płatniczych" - powiedział prezes Taurona Dystrybucji Robert Zasina, cytowany w komunikacie.
W 2019 roku kluczowym kierunkiem dla spółki była realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem nowych odbiorców - w sumie zrealizowanych zostało ponad 38 tys. takich umów.
Zakończone zostały długotrwałe prace modernizacyjne linii 110kV relacji GPZ Skoczów - GPZ Strumień na obszarze oddziału w Bielsku Białej, linii 110kV S-224/S-226 na terenie Wałbrzycha, linii 110kV relacji Głubczyce - Prudnik w Opolu oraz relacji Tucznawa - Lipówka i Bukowno - Lipówka w Będzinie.
"Do innych dużych zadań inwestycyjnych zakończonych w 2019 roku należała kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Strusina w okolicach Tarnowa, która miała na celu zwiększenie niezawodności pracy stacji oraz poprawę warunków ruchowych pracy sieci 110 kV, gwarantującej zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej" - czytamy dalej.
W 2019 roku Tauron Dystrybucja zanotował rekord w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do sieci energetycznej - było ich aż 30,4 tys., o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w roku poprzednim. W sumie spółka przyłączyła już ponad 47 tys. tego typu instalacji. Największą liczbę przyłączeń Tauron odnotował na terenie województw śląskiego - 17,2 tys. i małopolskiego - 15 tys. Na Dolnym Śląsku było to ponad 9,1 tys., a na Opolszczyźnie 4 tys. przyłączonych mikroinstalacji.
"Spośród wszystkich mikroinstalacji, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego Tauron przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe. Drugi ważny obszar z zakresu nowych technologii, który wpływa na podejmowane decyzje inwestycyjne, to konieczność stworzenia warunków technicznych do wdrażania sieci inteligentnych (SMART)" - wskazał prezes.
"Naszym głównym obowiązkiem jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz płynnych dostaw energii elektrycznej klientom. Analizujemy rządową tarczę antykryzysową, aby w najlepszy możliwy sposób przygotować się na trudniejszy moment w gospodarce. Jesteśmy silnym i stabilnym podmiotem, który wydaje każdego roku na inwestycje około 1,8 mld zł. Dzięki nam działa kilka tysięcy lokalnych firm" - dodał wiceprezes Jerzy Topolski.
Sytuacja epidemiczna wpłynęła znacząco na ograniczenie działalności biznesowej odbiorców spółki, a złożona sytuacja w gospodarce skutkuje ograniczeniem części działań, w tym planów inwestycyjnych różnych podmiotów. Dla Tauron Dystrybucja oznacza to również konieczność niestandardowego podejścia do zarządzania inwestycjami oraz prowadzonej działalności. Jednym z pierwszych rozwiązań, po które postanowiła sięgnąć spółka jest zwrócenie się do samorządowców z wnioskiem o czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości.
"Obecnie, w związku z rozwojem zagrożenia epidemiologicznego i zmianami w gospodarce musimy odpowiednio dostosowywać nasze relacje z klientami, z samorządami, ale również z wykonawcami zadań inwestycyjnych, tak aby nie miało to negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw energii do klientów i działalność naszej spółki. Jest to szczególnie ważne i odpowiedzialne zadanie z uwagi na fakt, jak ważną rolę pełni energetyka w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki" - podsumował Zasina.
Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.
(ISBnews)