PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD


Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD, podał bank. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 21 kwietnia 2020 r.
"Bank informuje, że skorzystał z przysługującego mu prawa do zwiększenia maksymalnej łącznej wartości wykupu płatnej przez bank za obligacje oraz przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD" - czytamy w komunikacie.
Tym samym, bank przyjmie do wykupu wszystkie obligacje 2022 przedstawione do wykupu w ramach oferty wykupu bez redukcji oraz obligacje 2021 do wyżej wskazanej wartości z zastrzeżeniem redukcji opartej o współczynnik redukcji wynoszący 76,3152%, podano także.
"Po rozliczeniu oferty wykupu, obligacje 2021 wykupione przez bank w związku z ofertą wykupu zostaną umorzone. Obligacje 2022 wykupione przez bank w związku z ofertą wykupu pozostaną w posiadaniu banku, przy czym bank zastrzega sobie prawo do ich odsprzedania lub przedstawienia ich do umorzenia w przyszłości" - czytamy dalej.
Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 21 kwietnia 2020 r.
Do oferty wykupu miały zastosowanie ograniczenia w oferowaniu oraz dystrybucji, zaznaczono.
8 kwietnia br. bank poinformował, że skierował oferty wykupu do posiadaczy obligacji wyemitowanych 25 lipca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 euro o oprocentowaniu 0,75%, o terminie wykupu przypadającym w 2021 r. , a także wyemitowanych przez PKO Finance AB (publ), podmiot zależny banku, obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 USD o oprocentowaniu 4,63%, o terminie wykupu przypadającym w 2022 r.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)