PGNiG dodał, że kwota obejmuje odpis wartości środków trwałych oraz środków trwałych w budowie związanych z wydobyciem węglowodorów w Polsce i za granicą.

"Odpisy aktualizujące są efektem oceny wartości odzyskiwanej aktywów, dokonywanej na podstawie analizy przyszłych przepływów pieniężnych - w szczególności w oparciu o aktualne i prognozowane ścieżki cenowe węglowodorów na międzynarodowych rynkach" - wyjaśniono.

Spółka zastrzegła jednak, że ich wartość ma charakter szacunkowy i może się jeszcze różnić od wartości ostatecznej. Zostanie ona przedstawiona 4 czerwca br. podczas publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwszy kwartał br.

PGNiG jest spółką giełdową, notowaną na GPW od września 2005 r. Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także - poprzez spółki zależne - magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego.

>>> Polecamy: Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zatwierdzona przez prezydenta